Alergeny

Alergeny a jejich označení v restauracích

Dne 13.12.2014 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.. Z nařízení vyplývá povinnost restauratérů informovat hosty o čtrnácti alergenech obsažených v podávaných potravinách.

S touto povinností souvisí pro restauratéry poměrně dost práce. Znamená to projít všechny receptury, najít v daném jídle alergeny a označit je na jídelním lístku.

Jen některé restaurační softwary ušetří pracovníkům v gastronomii práci a automaticky nabízí v sestavě tisk jídelního lístku s označením alergenů v návaznosti na recepturu.

Restaurační programy, které tisknou sestavu alergenů v pokrmech ZDE >>>>

Jako pomoc restauratérům nabízíme:

Pro uživatele restauračního programu TRELL nabízíme od 1.3.2015 sklad s databází téměř 300 surovin s označením alergenů a možností vytvoření receptur dle zadání.

Více >>>>